e magazine
21:27 | Thứ bảy, 03/06/2023
Công đoàn TP Từ Sơn: Tập trung 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

21:27 | Thứ bảy, 03/06/2023

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất Công đoàn TP Từ Sơn tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.
Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề nghị LĐLĐ TP Từ Sơn tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 2/6, LĐLĐ TP Từ Sơn (Bắc Ninh) tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2026.

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmToàn cảnh Đại hội Công đoàn TP Từ Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: M.A

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cùng các phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bắc Ninh...

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmĐoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội. Ảnh: M.A

đảm bảo việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Từ Sơn cho biết, Đại hội X Công đoàn TP Từ Sơn diễn ra trong bối cảnh đất nước trên đà hội nhập quốc tế mạnh mẽ, kinh tế - xã hội trong nước và địa phương, hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tốc độ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã thu hút số lượng lớn NLĐ đến sinh sống và làm việc trên địa bàn, đặt ra thách thức với công tác quản lý xã hội, an ninh trật tự, đời sống văn hóa của người lao động (NLĐ)…

NLĐ chủ yếu là lao động phổ thông. Số lao động qua đào tạo, có tay nghề cao còn ít. Tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội vẫn phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmĐồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Từ Sơn báo cáo tại Đại hội. Ảnh: M.A

Vượt qua khó khăn, tổ chức Công đoàn đã đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Nhiều chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ như chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”. Kết quả đã có 62 doanh nghiệp trên địa bàn ký và đưa nội dung nâng cao chất lượng bữa ăn ca vào thỏa ước lao động tập thể, nâng suất ăn ca cho công nhân từ 15.000 đồng/ suất lên hơn 20.000 đồng/suất…

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe NLĐ và bảo vệ môi trường thường xuyên được quan tâm. Đã có 75 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 2.700 công nhân lao động; 62 đơn vị tổ chức đo môi trường lao động. Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ… Các cấp Công đoàn thành phố đã tư vấn cho hơn 5.000 đoàn viên, NLĐ về chế độ, chính sách như hợp đồng lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội…

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tặng hoa Ban Chấp hành LĐLĐ TP Từ Sơn nhiệm kỳ IX. Ảnh: M.A

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của UBND TP Từ Sơn, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể cùng sự chung sức của toàn dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Từ Sơn nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực. Cùng với đó, thu nhập, đời sống của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được nâng cao. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Nhiều chương trình mang lại lợi ích cho NLĐ cũng được chú trọng và triển khai có hiệu quả như chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”. Kết quả đã có 62 doanh nghiệp trên địa bàn ký và đưa nội dung bữa ăn ca vào bản thỏa ước lao động tập thể, nâng suất ăn ca cho công nhân từ 15.000 đồng/ suất đến 20.000 đồng/ suất ăn trở lên…

Công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và bảo vệ môi trường thường xuyên được quan tâm. Đã có 75 đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 2.700 công nhân lao động, 62 đơn vị tổ chức đo môi trường lao động. Thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, … Các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố đã tư vấn cho hơn 5.000 đoàn viên, CNLĐ các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội…

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmCông tác bỏ phiếu tại Đại hội. Ảnh: M.A

thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những kết quả LĐLĐ TP Từ Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, khó khăn trước mắt đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần phải đi trước, dự báo những phát triển của tương lai gần, để đổi mới và linh hoạt điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Thực tế đòi hỏi mỗi cán bộ công đoàn phải có bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp sâu sắc, dám hy sinh lợi ích cá nhân, đề cao lợi ích của tổ chức và của NLĐ.

Công đoàn thành phố đã thể hiện rõ là tổ chức làm tốt nhất vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi của NLĐ, tư vấn pháp luật, đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng ngày càng thực chất.

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmĐồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những kết quả LĐLĐ TP Từ Sơn trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: M.A

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nắm thật chắc việc làm, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ ở cơ sở. Chú trọng công tác đối thoại, tư vấn pháp luật, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, tập trung vào những vấn đề cốt lõi (tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc, các chế độ phúc lợi dành cho NLĐ).

Hai là, huy động tối đa sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đồng hành với tổ chức Công đoàn trong tổ chức các mô hình chăm lo đoàn viên, NLĐ; tiếp tục nghiên cứu và triển khai các mô hình, hình thức hoạt động mới; đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên, công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên. Qua đó tạo sự khác biệt rõ rệt về lợi ích giữa NLĐ là đoàn viên và NLĐ chưa phải đoàn viên công đoàn, tạo sức hút NLĐ tự nguyện gia nhập.

Ba là, đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phát huy tối đa các kênh thông tin đại chúng, kênh truyền thông của Công đoàn, mạng xã hội để ttuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, NLĐ. Đổi mới hình thức tổ chức và nội dung hoạt động văn hóa, thể thao; tham gia xây dựng môi trường văn hoá công sở, doanh nghiệp.

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khẳng định hiệu quả của phong trào "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo". Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua chuyên đề phù hợp với các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thực chất, để khen thưởng là động lực của phong trào thi đua. Lựa chọn, tôn vinh khen thưởng đúng đối tượng nhằm mang lại hiệu quả cho phong trào công nhân lao động.

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâmĐại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn TP Từ Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: M.A

Năm là, tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Mục tiêu là phủ kín trong các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên, đi đôi với quản lý đoàn viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, kiên quyết xử lý những cán bộ công đoàn thiếu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, phương pháp làm việc tốt, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Sáu là, thu kinh phí, đoàn phí theo quy định, hạn chế tối đa thất thu tài chính công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả; tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, NLĐ; tập trung chi các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảm bảo khách quan, dân chủ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Bảy là, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, NLĐ là trung tâm, mục tiêu là phục vụ đoàn viên, NLĐ; Công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt họp hành, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, nói tiếng nói của NLĐ, hành động vì quyền lợi của NLĐ.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tin tưởng Công đoàn TP Từ Sơn sẽ hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra.

Công đoàn TP Từ Sơn cần tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Ban Chấp hành Công đoàn TP Từ Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII gồm 16 đồng chí.

MINH ANH

Đồ họa: Hải Yến

MINH ANH