Thứ tư 29/11/2023 07:08

Toạ đàm: Vai trò của nữ CNVCLĐ trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống gia đình Việt Nam

Video

Chương trình Toạ đàm: vai trò của nữ CNVCLĐ trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống gia đình Việt Nam do Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn thực hiện.

Thực hiện NHÓM PHÓNG VIÊN