Thứ hai 22/07/2024 17:22
Xin chờ trong giây lát...

Bữa cơm Công đoàn

Video

Bữa cơm Công đoàn

Thực hiện Thu Chinh

Xem thêm: Công nhân SEV: “Bữa cơm công đoàn” thân tình và chu đáo với đoàn viên