Thứ hai 22/07/2024 18:47
Xin chờ trong giây lát...

Tăng lương tối thiểu vùng: quá trình triển khai diễn ra thuận lợi

Video

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện việc tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/NĐCP của Chính phủ, các đơn vị sử dụng lao động đã nghiêm túc triển khai, chủ động xây dựng bảng lương mới cho người lao động.

Thực hiện VŨ THƠ - HOÀNG QUÂN - ĐÌNH KHƯƠNG