Thứ tư 29/11/2023 06:34

Hoàn thiện giáo trình an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện nội dung giáo trình an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào chương trình giảng dạy chính thức tại 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Cần xây dựng chung cơ sở Dữ liệu Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
Hoàn thiện giáo trình ATVSLĐ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Sinh viên Khoa Cơ khí chế tạo - Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đảm bảo an toàn trong quá trình thao tác trên máy tiện vạn năng. Ảnh: Hoàng Hùng.

Hiện nay, nước ta có hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 410 trường cao đẳng nghề.

Lực lượng lao động ở Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong quý IV năm 2022 là 52,1 triệu người. Số lượng tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ước đạt hơn 2 triệu người; trong đó, có 20% đạt trình độ trung cấp và cao đẳng, còn lại là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác.

Đảng, Nhà nước luôn coi phát triển giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực then chốt nhằm phát triển nguồn nhân lực.

Chỉ thị số 21/CT-TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu những nội dung quan trọng nhằm tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là tăng cường nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tổng thể là "phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn”.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung đầu tư phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, các ngành nghề trọng điểm, thành lập các trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao. Do đó, công tác giảng dạy ATVSLĐ càng trở nên quan trọng đối với chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hoàn thiện giáo trình ATVSLĐ tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Học viên thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Theo Cục An toàn lao động, từ năm 2010 trở về trước, việc giảng dạy nội dung ATVSLĐ chưa được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực sự quan tâm. Tuy nhiên trong 10 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của hệ thống trường nghề cũng như yêu cầu bức thiết về đảm bảo ATVSLĐ, nhận thức về công tác này cũng đã được nâng cao và ngày càng được chú trọng, quan tâm.

Nội dung ATVSLĐ đã được đưa vào chương trình đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học. Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức xây dựng và đưa 05 giáo trình môn học ATVSLĐ và các tài liệu kèm theo giáo trình phục vụ dạy học trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành kiến trúc, xây dựng; công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất; kinh tế; y tế; sư phạm thể dục thể thao vào giảng dạy trong hệ thống các nhà trường đào tạo, dạy nghề. Trong khuôn khổ Dự án 3 về tăng cường an toàn vệ sinh lao động thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 đã tiếp tục triển khai và hoàn thiện nội dung, giáo trình về ATVSLĐ đã được xây dựng giai đoạn 2011 - 2015 vào các Chương trình giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện xây dựng Chương trình, tài liệu giảng dạy và bộ tài liệu phục vụ dạy - học, tổ chức giảng dạy thử nghiệm sau khi xây dựng ở quy mô nhỏ ngay tại trường Đại học Giao thông Vận tải). Một số trường đại học đã mở mã ngành đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động, cử nhân bảo hộ lao động, thạc sĩ ATVSLĐ; một số trường đã tổ chức đạo tạo tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật, quản lý về ATVSLĐ.

Các cơ sở đào tạo, giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề, các doanh nghiệp đã có biện pháp lồng ghép giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề với việc nâng cao trình độ, kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN, quản lý rủi ro, bảo đảm ATVSLĐ cho người lao động. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 đã quy định chương trình đào tạo nghề nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu khoa học, hiện đại, hệ thống, thực tiễn, linh hoạt đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đáp ứng phân bố hợp lý giữa khối lương kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và định kỳ rà soát cập nhật, bổ sung cho phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động phối hợp xây dựng giáo trình về ATVSLĐ và đưa vào chương trình giảng dạy chính thức.

Tuy nhiên, theo đánh giá, công tác giảng dạy hiện nay vẫn chưa đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra. Sự quan tâm cũng như thời lượng giảng dạy nội dung ATVSLĐ tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng khác nhau. Nội dung giảng dạy về ATVSLĐ thiên về lý thuyết hơn thực hành. Trong quá trình đào tạo nghề, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa tuân thủ chặt chẽ quy định về đảm bảo an toàn cho cán bộ giảng viên, học viên hoặc chưa xây dựng nội quy về ATVSLĐ tại khu vực dạy nghề. Trang thiết bị, nguyên vật liệu, máy móc chưa được bố trí ngăn nắp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay trong khu vực thực hành nghề.

Thực tế phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn lao động chết người cho thấy, có tới 70% số vụ do ý thức chủ quan của con người liên quan đến việc người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện ATVSLĐ người lao động, người lao động thì vi phạm nội quy đảm bảo ATVSLĐ. Do đó, cần trang bị kiến thức làm việc an toàn cho học sinh, sinh viên ngay trên ghế nhà trường thay vì sau khi các em được tuyển dụng vào doanh nghiệp mới được huấn luyện. Nếu được giảng dạy kiến thức ATVSLĐ ở nhà trường với một khoảng thời gian phù hợp sẽ giúp các em hình thành tính kỷ luật, thói quen, nếp tư duy, kỹ năng làm việc đảm bảo an toàn.

Bởi lẽ, thời lượng huấn luyện tại doanh nghiệp thường rất ngắn; thậm chí có doanh nghiệp tranh thủ huấn luyện ATVSLĐ vào giờ nghỉ trưa của công nhân trong 30 phút đến 1 tiếng. Như vậy, dù được huấn luyện, người lao động không tích lũy được nhiều kiến thức về ATVSLĐ. Do vậy, nếu được trang bị nền tảng về công tác ATVSLĐ, cộng với được huấn luyện tại doanh nghiệp, học sinh, sinh viên sẽ được củng cố, khắc sâu thêm.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đã đưa vào giảng dạy một số giáo trình, tài liệu về an toàn lao động trong các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao như cơ khí, khai thác mỏ, xây dựng… Các tài liệu này cũng đã được phổ biến trong các khóa huấn luyện an toàn lao động, trong đó có huấn luyện cho giảng viên các trường nghề. Ngày 11/9/2020, Cục An toàn lao động và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã trao đổi về việc phối hợp, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu này cùng với 5 giáo trình ATVSLĐ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai. Trên cơ sở giáo trình, tài liệu được bổ sung, hoàn thiện, hai cơ quan trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thống nhất đến cho 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Mục tiêu của chương trình phối hợp này là thực hiện tốt công tác trang bị kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho học sinh, sinh viên ngay từ quá trình đào tạo nghề sẽ góp phần trực tiếp vào việc xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp hơn nữa trong tương lai.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ

Tổ chức Công đoàn là một chủ thể quan trọng trong việc tham gia bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, ...

Cần xây dựng chung cơ sở Dữ liệu Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động Cần xây dựng chung cơ sở Dữ liệu Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

Theo ông Lâm Văn Khánh - Tổng giám đốc Công ty CP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng (INCOSAF), có ...

Nổ lốp xe tải, chủ gara ô tô và tài xế tử vong Nổ lốp xe tải, chủ gara ô tô và tài xế tử vong

Vụ tai nạn lao động nổ lốp xe tải ở huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) đã khiến một tài xế và chủ gara ô ...

HÀ VY

Tin cùng chuyên mục

Hoàn thiện giáo trình an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chiến lược an toàn

Hoàn thiện giáo trình an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện nội dung giáo trình an toàn, vệ sinh lao động và đưa vào chương trình giảng dạy chính thức tại 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đọc thêm

Nếu không có quyết sách thì công nhân còn chờ đợi mãi nhà ở

Chiến lược an toàn

Nếu không có quyết sách thì công nhân còn chờ đợi mãi nhà ở

Trước ý kiến cho rằng không nên giao Tổng LĐLĐ Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở, nhà lưu trú công nhân, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu không quyết chính sách thì công nhân còn phải chờ đợi rất lâu mới có nhà ở.

Bộ Xây dựng: Tháo gỡ vướng mắc về 3 điều kiện để công nhân mua được nhà ở xã hội

Chiến lược an toàn

Bộ Xây dựng: Tháo gỡ vướng mắc về 3 điều kiện để công nhân mua được nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, Luật Nhà ở năm 2014 quy định, các đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội (bao gồm cả hình thức mua, thuê, thuê mua) phải đồng thời đảm bảo 3 điều kiện về nhà ở, về cư trú và về thu nhập.

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu  Long: “Thích ứng” là chìa khóa để tồn tại

Chiến lược an toàn

Biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long: “Thích ứng” là chìa khóa để tồn tại

Sạt lở chỉ là một trong số các loại hình thiên tai, không chỉ “nuốt” đất đai nhà cửa, mà còn đẩy người dân vào cảnh khốn cùng, mất đi công ăn việc làm. Trước thực trạng trên, việc “thích ứng” sẽ là chìa khóa để tồn tại đối với vùng đất mà phần lớn sinh kế người dân phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên…

Nếu được kéo dài niên hạn đầu máy, toa xe lửa, VNR phải cam kết đảm bảo an toàn

Chiến lược an toàn

Nếu được kéo dài niên hạn đầu máy, toa xe lửa, VNR phải cam kết đảm bảo an toàn

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) nghiên cứu, bổ sung về tính hiệu quả kinh tế, tính khả thi của dự án đầu tư 114 đầu máy tính đến năm 2026. Trong trường hợp được kéo dài niên hạn, VNR phải cam kết đảm bảo an toàn...

Diễn tập chữa cháy, cứu người tại Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Chiến lược an toàn

Diễn tập chữa cháy, cứu người tại Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Sáng 24/6, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) quận Thanh Khê tổ chức diễn tập phương án phối hợp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 cho cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt tại trụ sở Công ty.

Thanh  Hoá: Sẽ kiểm tra 67 cơ sở khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng

Chiến lược an toàn

Thanh Hoá: Sẽ kiểm tra 67 cơ sở khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Chiến lược an toàn

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ

Nắm bắt xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và định hướng, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện công tác chuyển đổi số, đặc biệt là trong việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần kiến tạo và xây dựng thành công ngành BHXH số, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Nhiều hoạt động thiết thực cải thiện môi trường làm việc cho công nhân

Doanh nghiệp

Nhiều hoạt động thiết thực cải thiện môi trường làm việc cho công nhân

Bám sát chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức", trong Tháng Công nhân năm 2023, Công ty Than Dương Huy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Đào tạo kỹ năng cho lao động ngành CN chế biến chế tạo tại doanh nghiệp FDI

Chiến lược an toàn

Đào tạo kỹ năng cho lao động ngành CN chế biến chế tạo tại doanh nghiệp FDI

Mới đây Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã phối hợp với ManpowerGroup Việt Nam khảo sát thực trạng và nhu cầu kỹ năng của lao động trong các ngành công nghiệp (CN) chế biến chế tạo tại các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2023.

Thái Bình: Đổi mới theo mô hình 5S, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc

Chiến lược an toàn

Thái Bình: Đổi mới theo mô hình 5S, chú trọng cải thiện điều kiện làm việc

“Cứ về Thái Bình đi, Thái Bình 5S rồi, đổi mới lắm rồi, nhiều điều hay lắm đấy!”, đồng chí Phạm Thị Thắng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình đưa ra lời mời với chúng tôi một cách hết sức tự tin. Thế là chúng tôi lên đường, thẳng tiến về "quê hương năm tấn", theo chân đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Thận trọng trong hiện đại hóa đội tàu biển để giảm thiểu rủi ro

Chiến lược an toàn

Thận trọng trong hiện đại hóa đội tàu biển để giảm thiểu rủi ro

Chiều ngày 9/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC). Bộ trưởng đề nghị VIMC tập trung phát triển, hiện đại hóa đội tàu biển nhưng phải thận trọng để giảm rủi ro trong đầu tư.

Nghịch lý công nhân mất việc, doanh nghiệp khát lao động

Chiến lược an toàn

Nghịch lý công nhân mất việc, doanh nghiệp khát lao động

Bên cạnh những doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, công nhân, lao động bị cắt toàn bộ giờ làm thêm, vẫn còn nhiều đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng nhân sự, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cuối năm.

Doanh nghiệp tăng chế độ đãi ngộ để thu hút người lao động

Chiến lược an toàn

Doanh nghiệp tăng chế độ đãi ngộ để thu hút người lao động

Dịp cuối năm, thị trường lao động tại Hà Nội diễn ra khá sôi động. Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân sự, phụ vụ việc sản xuất, kinh doanh dịp lễ, Tết. Không ít đơn vị đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để tuyển dụng đủ số lượng người lao động.

Lãnh đạo TP. HCM đưa giải pháp hỗ trợ công nhân mất việc và doanh nghiệp đang gặp khó

Chiến lược an toàn

Lãnh đạo TP. HCM đưa giải pháp hỗ trợ công nhân mất việc và doanh nghiệp đang gặp khó

Trước tình trạng một số doanh nghiệp ở TP. HCM đã buộc phải sa thải lao động do thiếu đơn hàng, lãnh đạo Thành phố cho biết sẽ có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ công nhân mất việc và doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Gần 5.300 công nhân sắp mất việc ở An Giang: Những nỗi lo không chỉ với người lao động

Chiến lược an toàn

Gần 5.300 công nhân sắp mất việc ở An Giang: Những nỗi lo không chỉ với người lao động

Dù tổ chức Công đoàn luôn sát cánh, nhưng đằng sau câu chuyện hơn 5.000 công nhân tại Cty TNHH An Giang Samho (Khu Công nghiệp Bình Hoà - tỉnh An Giang) sắp mất việc vẫn luôn canh cánh nỗi lo…

Hà Nội hỏa tốc yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ tự phát

Tin tức

Hà Nội hỏa tốc yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ tự phát

Ban chỉ đạo 389 Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Củng cố niềm tin của người lao động vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Chiến lược an toàn

Củng cố niềm tin của người lao động vào chính sách bảo hiểm thất nghiệp

BHXH Việt Nam đã thực hiện công tác chi trả gói hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhanh chóng, kịp thời, đúng người, đúng quy định của Nghị quyết số 24, được người lao động, người sử dụng lao động ghi nhận, đánh giá cao.

Kịch bản nào cho sự ổn định và phát triển giá xăng dầu trong nước và thế giới

Chiến lược an toàn

Kịch bản nào cho sự ổn định và phát triển giá xăng dầu trong nước và thế giới

Trong bối cảnh các nền kinh tế đang tăng tốc mạnh mẽ, cộng thêm những bất ổn địa chính trị, giá xăng dầu đã từng tăng lên mức cao vượt xa mọi dự đoán trước đó, và mặc dù hiện tại giá nhiên liệu có phần giảm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá nhiên liệu sớm được bình ổn, viễn cảnh tăng giá vẫn đang ở trước mắt.

Việt Nam giai đoạn dân số "vàng", nhưng chất lượng lao động chưa "vàng"

Chiến lược an toàn

Việt Nam giai đoạn dân số "vàng", nhưng chất lượng lao động chưa "vàng"

Tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ tại Việt Nam chỉ đạt 26,1%, cơ cấu lao động phần lớn có kỹ năng hạn chế, thu nhập thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và thị trường.

Để bác sĩ không còn trăn trở về trang thiết bị y tế giá rẻ

Chiến lược an toàn

Để bác sĩ không còn trăn trở về trang thiết bị y tế giá rẻ

Không chỉ y bác sĩ mà chính người dân càng mong muốn được sử dụng trang thiết bị y tế như dao mổ, dây truyền dịch hay ống sonde có chất lượng, tuy nhiên những rào cản pháp lý khiến cho việc mua sắm, đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn...