Thứ hai 22/07/2024 18:02

Chiến lược tăng trưởng xanh trong các cấp công đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội có sẵn

Qua 6 tháng triển khai Kế hoạch số 365/KH-TLĐ ngày 9/10/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược quốc gia), hiện mới có 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 3 công đoàn ngành trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện. Điều này, theo đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam là chưa phát huy tiềm lực, tận dụng cơ hội để thực hiện.
8 nhiệm vụ thực hiện sau chỉ đạo của Thủ tướng về Công nhân - Công đoàn năm 2023

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Các giải pháp triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong hệ thống công đoàn, góp phần phát triển bền vững của doanh nghiệp” diễn ra ngày 11/6, do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.

Tăng trưởng xanh là yếu tố quan trọng giúp phát triển hài hòa, bền vững nền kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường của mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.

Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” với mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh.

Thực hiện Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 365/KH-TLĐ ngày 9/10/2023 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 trong các cấp công đoàn. Kế hoạch này tập trung vào 8 nhóm giải pháp cụ thể, dựa trên chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các cấp công đoàn triển khai thực hiện.

Chiến lược tăng trưởng xanh trong các cấp công đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội có sẵn
Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thảo Vân.

Tuy nhiên, qua 6 tháng triển khai, theo đồng chí Phan Văn Anh, hiện mới chỉ có 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 3 công đoàn ngành trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam.

“Điều này cho thấy việc triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh trong các cấp công đoàn chưa đạt được tiềm năng và chưa tận dụng hết các cơ hội có sẵn”, đồng chí Phan Văn Anh cho biết.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) cho rằng, công đoàn với lực lượng trên 11 triệu đoàn viên và 17 triệu người lao động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người lao động. Việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong hệ thống công đoàn là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy kinh tế xanh, sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Theo Ths. BS Phạm Thị Thanh Thủy (Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam), nhằm giảm thiểu lượng rác thải, ô nhiễm môi trường trong ngành Y tế những năm qua, Công đoàn Y tế Việt Nam đã luôn chủ động phối hợp cùng Bộ Y tế cùng các đơn vị chức năng triển khai nhiều nhiều giải pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý tốt chất thải y tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Đơn cử như, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện nghiêm túc các nội dung, mục tiêu của Kế hoạch quốc gia thông qua việc triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động vì môi trường, ngày Môi trường Thế giới 05/6 hằng năm…

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp cùng chuyên môn xây dựng kế hoạch hành động phù hợp gắn liền với xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức, thay đổi hành, vi thói quen sử dụng túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình cụ thể, đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa để đánh giá bệnh viện “Xanh - sạch - đẹp”…

Tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, Ban Giám đốc và công đoàn cơ sở đã ký cam kết và đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải y tế vào nội quy, quy chế hoạt động và kiểm tra của bệnh viện…

Góp phần cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới môi trường làm việc an toàn, “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một trong những mục đích của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 do Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành.

Đồng chí Ngô Thế Anh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ, để đảm bảo tăng trưởng xanh cần có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền nhất là khi lựa chọn nhà đầu tư và kiểm soát các ngành nghề đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa công đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát và kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, cần tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về tăng trưởng xanh cho cán bộ công đoàn các cấp, nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cần thiết về phát triển bền vững. Xây dựng chương trình đào tạo định kỳ, cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ và phương pháp quản lý môi trường hiệu quả.

Tìm kiếm và huy động các nguồn vốn từ các quỹ hỗ trợ môi trường, quỹ phát triển bền vững trong nước và quốc tế để triển khai các dự án tăng trưởng xanh. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất trong việc áp dụng các công nghệ sản xuất sạch và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, các tài liệu truyền thông nên làm dạng tờ rơi, tờ gấp để tuyên truyền về tăng trưởng xanh, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ các thông tin cần thiết. Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như mạng xã hội, website và các ứng dụng di động để phổ biến thông tin một cách rộng rãi và hiệu quả.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh trong hệ thống công đoàn
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thảo Vân.

Đồng chí Phan Văn Anh lưu ý, hoạt động của các cấp công đoàn vừa được lồng ghép tốt hơn với vấn đề phát triển bền vững và tăng trưởng xanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhưng cũng phải hết sức thiết thực, mang tính khả thi cao và đến được với người lao động để từ nhận thức chuyển thành ý thức và hành động tự giác của người lao động.

Làm được điều này chính là thể hiện vai trò và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, cũng như thực hiện tinh thần đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Tại Hội thảo, các ý kiến đều thống nhất rằng, để đạt được hiệu quả cao nhất, cần có sự cam kết mạnh mẽ từ các cấp công đoàn, sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức liên quan và sự tham gia tích cực của người lao động. Chỉ khi tất cả các yếu tố này cùng đồng lòng và hợp tác, chiến lược tăng trưởng xanh mới thực sự phát huy được tiềm năng và đạt được những kết quả mong đợi.

Tại Việt Nam, lượng chất thải nhựa phát sinh khoảng 1,83 triệu tấn/năm; khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng hơn 61.000 tấn/ngày, trong đó có tới 71% tổng lượng chất thải (tương đương 43 nghìn tấn/ngày) được xử lý bằng phương pháp chôn lấp; nhiều tài nguyên hiện đang suy giảm nghiêm trọng.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam nằm trong số các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu. Dự báo, biến đổi khí hậu và thiên tai có thể gây thiệt hại lên tới 13% GDP của Việt Nam vào năm 2030.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác ATVSLĐ

Tổ chức Công đoàn là một chủ thể quan trọng trong việc tham gia bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, ...

Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030 Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030

Đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các ...

Hiện thực cuộc sống tràn đầy qua các tác phẩm về công nhân, công đoàn Hiện thực cuộc sống tràn đầy qua các tác phẩm về công nhân, công đoàn

Lễ trao giải “Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn" diễn ra tối 26/11, tại Nhà hát lớn Hà ...

Hưng Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Clip vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: cẩn trọng dừng xe ở làn đường khẩn cấp

Pháp luật ATVSLĐ

Clip vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: cẩn trọng dừng xe ở làn đường khẩn cấp

Clip từ camera giao thông trên cao tốc ghi lại được vụ va chạm gây ùn tắc trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ngày 14/7, hé lộ nguyên nhân thực sự.

Vụ nổ ở Bình Dương: Hỗ trợ điều trị tốt nhất cho công nhân bị thương

Tai nạn lao động

Vụ nổ ở Bình Dương: Hỗ trợ điều trị tốt nhất cho công nhân bị thương

Ngày 07/07, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đang tích cực phối hợp với Thanh tra Sở LĐ-TB&XH, LĐLĐ huyện Bắc Tân Uyên, Công an và các ngành chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại khu vực bồn chứa bụi thuộc Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông.

Lửa thiêu rụi 1.000m2 nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Pháp luật ATVSLĐ

Lửa thiêu rụi 1.000m2 nhà xưởng tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Đêm 3/7/2024 xảy ra vụ cháy nhà xưởng tại lô D, đường D2, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, Bình Dương.

Vụ đứt cáp máy vận thăng làm 3 người tử vong: Sử dụng vượt quá cân nặng tải trọng

Tai nạn lao động

Vụ đứt cáp máy vận thăng làm 3 người tử vong: Sử dụng vượt quá cân nặng tải trọng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng” làm 3 người tử vong xảy ra địa bàn xã Đông Yên (huyện Quốc Oai).

Đọc thêm

An toàn vệ sinh lao động - chương trình phúc lợi quan trọng của tổ chức Công đoàn

Pháp luật ATVSLĐ

An toàn vệ sinh lao động - chương trình phúc lợi quan trọng của tổ chức Công đoàn

Chương trình phúc lợi đoàn viên của tổ chức Công đoàn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các ưu đãi mua hàng giảm giá mà còn bao gồm nhiều khía cạnh khác, trong đó có an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên y tế

Pháp luật ATVSLĐ

Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên y tế

Ước tính có gần 90% số nhân viên y tế thuộc đối tượng nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Bên cạnh những tác hại lây nhiễm, nhân viên y tế phải tiếp xúc với rất nhiều tác hại không lây nhiễm, bao gồm các hóa chất, nóng, tiếng ồn, bức xạ ion hóa, siêu âm...

Tụt lở lò than tại Quảng Ninh - sự cố không lường trước được

Pháp luật ATVSLĐ

Tụt lở lò than tại Quảng Ninh - sự cố không lường trước được

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty than Quang Hanh - TKV chiều 13/5 (ở Cẩm Phả, Quảng Ninh), khiến 3 công nhân tử vong và 1 người bị thương một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa không lường trước được trong khai thác hầm lò.

Nhiều doanh nghiệp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không đúng quy cách

Pháp luật ATVSLĐ

Nhiều doanh nghiệp trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không đúng quy cách

Cục An toàn lao động cho biết, có 2,3% vụ tai nạn lao động do người sử dụng lao động không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

Nổ lò hơi ở Đồng Nai: Giám đốc công ty gỗ bị khởi tố

Pháp luật ATVSLĐ

Nổ lò hơi ở Đồng Nai: Giám đốc công ty gỗ bị khởi tố

Theo luật sư Vũ Ngọc Hà, giám đốc doanh nghiệp là người nước ngoài để xảy ra vụ nổ lò hơi làm 6 người chết phải chịu trách nhiệm pháp lý như người Việt Nam.

Vụ tử vong do xe nâng ở Bình Dương: Những khuyến cáo để đảm bảo an toàn

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ tử vong do xe nâng ở Bình Dương: Những khuyến cáo để đảm bảo an toàn

Qua vụ công nhân ở một nhà máy tại Bình Dương tử vong do đồng nghiệp tự ý vận hành xe nâng đâm vào cho thấy, người lái xe đã không tuân thủ các yêu cầu cơ bản về an toàn vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Toàn quân tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng

Pháp luật ATVSLĐ

Toàn quân tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng

Công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ trong quân đội mang đặc trưng riêng và thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ Bộ Quốc phòng đến cơ sở đặc biệt quan tâm.

Cách phòng ngừa tai nạn ngã cao trong xây dựng

Pháp luật ATVSLĐ

Cách phòng ngừa tai nạn ngã cao trong xây dựng

Hầu hết các vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng do trượt ngã từ trên cao xuống (gọi tắt là ngã cao).

Từ vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Trách nhiệm của doanh nghiệp và cấp quản lý?

Pháp luật ATVSLĐ

Từ vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Trách nhiệm của doanh nghiệp và cấp quản lý?

Từ các vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng như vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, TS. Nguyễn Anh Thơ cho rằng, dù hệ thống pháp luật đã được ban hành tương đối đầy đủ, song ở đâu đó công tác an toàn vẫn chưa có chuyển biến tích cực

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Những nghi vấn về nguyên nhân khiến lò hơi phát nổ

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Những nghi vấn về nguyên nhân khiến lò hơi phát nổ

Theo chuyên gia về an toàn lao động, lò hơi phát nổ làm 6 công nhân tử vong tại chỗ, 5 công nhân bị thương ở Đồng Nai có thể do vượt quá áp lực.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Lỗi kỹ thuật của lò hơi gây nổ

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Lỗi kỹ thuật của lò hơi gây nổ

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, vụ nổ lò hơi làm 6 công nhân tử vong tại chỗ và 7 công nhân bị thương có nguyên nhân ban đầu là do lỗi kỹ thuật.

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Sức khoẻ các công nhân được cấp cứu ra sao?

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai: Sức khoẻ các công nhân được cấp cứu ra sao?

Có ít nhất 2/5 công nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai đã được bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật sau khi hội chẩn do vết thương phức tạp.

“Chào giá” huấn luyện ATVSLĐ quá thấp sẽ không đảm bảo chất lượng

Pháp luật ATVSLĐ

“Chào giá” huấn luyện ATVSLĐ quá thấp sẽ không đảm bảo chất lượng

Theo chuyên gia về an toàn lao động trong xây dựng, việc cạnh tranh về giá, “chào giá” huấn luyện ATVSLĐ xuống quá thấp dẫn đến không đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu của pháp luật.

Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái: Đừng để người lao động “tàn” đến “phế”

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái: Đừng để người lao động “tàn” đến “phế”

Theo TS. Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học ATVSLĐ, đối với các trường hợp thương vong trong vụ tai nạn ở Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, cần có chính sách ổn định tâm lý, sinh kế và hỗ trợ để người lao động (NLĐ) không trở thành tàn phế.

Vai trò công đoàn trong xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc

Pháp luật ATVSLĐ

Vai trò công đoàn trong xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc

Nhiều ý kiến đóng góp tại toạ đàm “Quản trị rủi do bằng văn hóa an toàn - tầm nhìn và mô hình hiệu quả ở Việt Nam ở Việt Nam lần thứ nhất năm 2024” đã nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn.

Vụ 7 công nhân tử vong: Cần đảm bảo nguyên lý sửa chữa động cơ điện

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ 7 công nhân tử vong: Cần đảm bảo nguyên lý sửa chữa động cơ điện

Theo chuyên gia, từ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong cho thấy, quá trình bảo dưỡng, sửa chữa cần đảm bảo nguyên lý sửa chữa động cơ điện.

Đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Pháp luật ATVSLĐ

Đảm bảo an toàn và sức khỏe lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu là mối đe dọa hiện hữu đối với an toàn của người lao động trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhân Ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe lao động (ngày 18/4) năm 2024, Giám đốc khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), bà Chihoko Asada-Miyakawa giải thích về những gì cần thay đổi.

Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái: Người vi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt nào?

Pháp luật ATVSLĐ

Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái: Người vi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt nào?

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Cần làm rõ “lỗ hổng” về quy trình an toàn trong vụ 7 công nhân tử vong tại Yên Bái

Sức khỏe lao động

Cần làm rõ “lỗ hổng” về quy trình an toàn trong vụ 7 công nhân tử vong tại Yên Bái

TS. Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học ATVSLĐ cho rằng các đoàn điều tra cần điều tra làm rõ Công ty CP Xi măng và Khoáng sản có thực hiện đúng các quy trình an toàn hay không?

Yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với công đoàn huấn luyện ATVSLĐ

Pháp luật ATVSLĐ

Yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với công đoàn huấn luyện ATVSLĐ

Sau vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái đã yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với công đoàn tăng cường huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.